Kulturní
& kreativní federace

Chcete se stát členem? Podejte žádost. → Po schválení žádosti zaplaťte členský poplatek. → Měňte s námi kulturu a kreativní odvětví!

SAVE THE DATE: Členská schůze Kulturní a kreativní federace proběhne 25. května v brněnském KUMSTu. REGISTRACE PRO ČLENY ZDE. Na členské schůzi:

Jak Federace funguje?

Federace chce fungovat jako střešní organizace, která posiluje své členy. Je proto založená na principech participativní demokracie. Vnitřní mechanismy neumožňují, aby jedna organizovaná část sektoru dominovala ostatním. Jde naopak o platformu pro hledání shody a následné efektivní prosazování společných cílů. Federace je otevřená všem jedincům, kulturním institucím, firmám, neziskovým organizacím a asociacím z kulturního a kreativního sektoru. Rozhovor o založení Federace na ČRo Vltava si můžete poslechnout zde.

Stanovy

K čemu je dobré být členem/členkou KKF?

Kulturní a kreativní federace má ambici fungovat jako zesilovač hlasu svých členů. Bude proto

Jak může práce Federace vypadat v praxi?

Jak by konkrétně práce Federace po schválení programu mohla vypadat ukazujeme nyní už na problematice statusu umělce - připravili jsme odborný materiál, stručné shrnutí problematiky, téma veřejně prezentujeme jako třeba naposledy v pořadu Akcent, a náš člen Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů pak pro potřeby Federace vytvořil krátký animovaný film.

Co se ode mne očekává jako od budoucího člena/členky?

Do všech aktivit Federace se budou moci členové a členky zapojit dle svých kapacit a potřeb. Každý může do Federace přinášet své podněty, jednat ale budeme až po vzájemné shodě. Oblasti programu odborně rozpracujeme a budeme je kontinuálně prosazovat napříč veřejnou správou i v širší veřejnosti.

Kdo je dnes v představenstvu:

Jakub Bakule (jakub.bakule@kreativnifederace.cz)

Prezident KKF. Je hlavním autorem Státní kulturní politiky, Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví a komponenty kultury v Národním plánu obnovy.

Václav Blahout (vaclav.blahout@kreativnifederace.cz)

Přes 15 let působí v komunikaci. Zastupuje kulturní a kreativní odvětví v Karlovarském kraji jako ředitel Agentury 4K. Dlouhodobě spoluutváří komunikaci českého olympijského týmu.

Anna Hořejší (anna.horejsi@kreativnifederace.cz)

Od roku 2021 je součástí týmu připravujícího České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028, kde aktuálně zastává funkci Kreativní ředitelky.

Ondřej Lipár (ondrej.lipar@kreativnifederace.cz)

Básník, fotograf a novinář. Působil jako předseda Asociace spisovatelů (2019–2020). Napsal básnické sbírky „Skořápky“ (2004) a „Komponent“ (2014).

Linda Svidró (linda.svidro@kreativnifederace.cz)

Předsedkyně Asociace tanečních umělců ČR, členka rady Mezinárodního divadelního ústavu a Správní rady Konzervatoře TCP. Od roku 2018 pracuje jako zástupkyně šéfa baletu v Jihočeském divadle a jako umělecká ředitelka Pražského komorního baletu.

Kdo se může stát členem?

Váha hlasů ve federaci se liší; témata ale může přinášet každý: Při hlasování na členské schůzi mají aktéři následující váhu:

Jednotlivci 1
Neziskové organizace 20
Kulturní instituce do 50 zaměstnanců 20
Kulturní instituce nad 50 zaměstnanců 40
Firmy do 50 zaměstnanců 20
Firmy nad 50 zaměstnanců 40
Profesní sdružení / asociace v kulturním a kreativním sektoru 100

 

Platební řád pro rok 2024 byl nastaven následovně:

Neziskové organizace 2 500 Kč 
Kulturní instituce do 50 zaměstnanců 2 500 Kč 
Kulturní instituce nad 50 zaměstnanců 5 000 Kč 
Firmy do 50 zaměstnanců 2 500 Kč
Firmy nad 50 zaměstnanců 5 000 Kč 
Profesní sdružení / asociace v kulturním a kreativním sektoru 5 000 Kč 
Jednotlivci 200 Kč 

Číslo účtu: 2102819091 / 2010

Kulturní a kreativní federace České republiky, z.s., Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21168059, vedená u Městského soudu v Praze pod spisová značkou L 78679.