Kulturní
& kreativní federace

Kontaktujte nás Stanovy

Založili jsme Kulturní a kreativní federaci!

V pátek 3. 11. 2023 proběhla otevřená ustavující schůze Kulturní a kreativní federace. Kapacita setkání se díky velkému zájmu zaplnila již během dvou dnů registrace. Po formálním zapsání spolku však bude mít každý jednotlivec, instituce, firma, nezisková organizace či asociace z kulturního a kreativního sektoru šanci se dále zapojit. Rozhovor o založení Federace na ČRo Vltava si můžete poslechnout zde.

Na ustanovující schůzi jsme se shodli, že český kulturní a kreativní sektor by měl mluvit silným a jednotným hlasem. Dlouhodobě není zastupován jako celek, naopak je rozdroben mezi mnoho profesních asociací a subjektů. Jednotný hlas Kreativní a kulturní federace pomůže prosazovat důležitost kultury, umění a kreativity v České republice. Veřejná podpora kulturního a kreativního sektoru je dlouhodobě nízká, právě i kvůli neexistenci subjektu, který by různorodé zájmy sektoru sjednocoval a posiloval. Věříme, že platforma je pro jednotlivce, kulturní instituce, firmy, neziskové organizace a profesní sdružení vhodným nástrojem.

Co budeme dělat?

Naším cílem je spojovat kulturní a kreativní sektor, zastupovat jeho zájmy a být transparentním komunikačním kanálem s veřejnou správou. Chceme spolupracovat s asociacemi, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podniky kulturních a kreativních odvětví nebo firmami využívajícími jejich služeb. Chceme být připomínkovým místem v rámci meziresortního připomínkového řízení, koordinovat spolupráci členů, zapojovat se do evropských iniciativ, mapovat světové trendy a zajišťovat odborné zázemí pro efektivní podporu českého kulturního a kreativního sektoru. Budeme poskytovat prostor pro diskusi a efektivně zastupovat celý sektor. V tomto ohledu jsme například Ministerstvu kultury ČR nabídli odborný materiál, který by mohl pomoci se zaváděním statusu umělce.

V následujících třech měsících se budeme především soustředit na zapojení co největší části kulturního a kreativního sektoru. Během prvního čtvrtletí roku 2024 pak proběhne první členská schůze, kde bude zvoleno dalších osm členů a členek představenstva a program na zbytek roku 2024.

Kdo jsme?

Jsme pestrá skupina lidí se zkušenostmi z oblasti kultury, umění, strategického plánování, veřejné správy, analytiky a médií. Spojuje nás přesvědčení o důležitosti rozvoje kulturního a kreativního sektoru jako základu české společnosti a nástroje řešení aktuálních společenských výzev. Spojujeme zájmy regionů, kultury, umění i kreativních odvětví. Ze třinácti možných členů představenstva bylo zvoleno pět, kteří mají zajistit start Federace. Dalších osm zvolí příští členská schůze. Tento přístup byl zvolen, aby bylo budoucí vedení co nejreprezentativnější pro celý sektor. Členy představenstva jsou:

Mgr. et Mgr. Jakub Bakule, Ph.D. (prezident KKF)

Je hlavním autorem Státní kulturní politiky, Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví a komponenty kultury v Národním plánu obnovy. Vystudoval politologii v Hradci Králové a Olomouci. Pracovně se věnuje strategickému rozvoji kultury v hlavním městě Praze.

Václav Blahout

Přes 15 let působí v komunikaci. Zastupuje kulturní a kreativní odvětví v Karlovarském kraji jako ředitel Agentury 4K. Pracoval pro lokální subjekty i korporace. Dlouhodobě spoluutváří komunikaci českého olympijského týmu. Ve Federaci chce adresovat regionální potřeby kreativců a pomoci s komunikací roli kultury a kreativity na centrální úrovni.

BcA. Anna Hořejší

Vystudovala divadelní produkci na DAMU. V letech 2013–2016 byla součástí týmu Pražského Quadriennale jako produkční a projektová manažerka. Byla produkční manažerkou Týdne diverzity pořádaného FF UK, v rámci nějž v roce 2017 otevírala Kampus Hybernská. V letech 2017–2020 se věnovala propagaci Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Je jednou z autorek výzvy „Kultura pro budoucnost“ vyjadřující podporu kulturní obce klimatickému hnutí. Od září 2021 je součástí týmu připravujícího České Budějovice na Evropské hlavní město kultury 2028, kde aktuálně zastává funkci Kreativní ředitelky.

Ondřej Lipár

Básník, fotograf a novinář. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím a literární kavárnou Fra, je spoluautorem podcastu Do slov. Působil jako předseda Asociace spisovatelů (2019–2020). Napsal básnické sbírky „Skořápky“ (2004) a „Komponent“ (2014).

Mgr. Linda Svidró

Předsedkyně Asociace tanečních umělců ČR, členka rady Mezinárodního divadelního ústavu a Správní rady Konzervatoře TCP. Vystudovala Teorii a dějiny divadla a Mediální komunikaci a marketing. V oblasti tanečního umění působí i jako interpretka, a zároveň zastává manažerské funkce. Po deseti letech v zahraničí se vrátila do ČR, kde od roku 2018 pracuje jako zástupkyně šéfa baletu v Jihočeském divadle a dále jako umělecká ředitelka Pražského komorního baletu se sídlem v Domě tanečního umění.

Jaké jsou základní principy Federace?

Federace je založená na principech participativní demokracie. Vnitřní mechanismy neumožňují, aby jedna organizovaná část sektoru dominovala ostatním. Jde naopak o platformu pro hledání shody a následné efektivní prosazování společných cílů. Federace je proto otevřená všem jedincům, kulturním institucím, firmám, neziskovým organizacím a asociacím z kulturního a kreativního sektoru. Váha hlasů členů při volbách a rozhodování na členských schůzích byla proto nastavena následovně:

Neziskové organizace 20
Kulturní instituce do 50 zaměstnanců 20
Kulturní instituce nad 50 zaměstnanců 40
Firmy do 50 zaměstnanců 20
Firmy nad 50 zaměstnanců 40
Profesní sdružení / asociace v kulturním a kreativním sektoru 100
Jednotlivci 1

 

Platební řád pro rok 2024 byl nastaven následovně:

Neziskové organizace 2 500 Kč 
Kulturní instituce do 50 zaměstnanců 2 500 Kč 
Kulturní instituce nad 50 zaměstnanců 5 000 Kč 
Firmy do 50 zaměstnanců 2 500 Kč
Firmy nad 50 zaměstnanců 5 000 Kč 
Profesní sdružení / asociace v kulturním a kreativním sektoru 5 000 Kč 
Jednotlivci 200 Kč 

Zajímá vás víc?

Víte o někom, kdo by měl zájem se do Kulturní a kreativní federace zapojit? Chcete víc informací? Využijte kontaktního formuláře nebo se ozvěte přímo:

Jakub Bakule
+420 728 202 184
kreativnifederace@gmail.com